Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 560.31.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

560.31.2 - Erhvervsområde Gånsager

Bestemmelser

Plannummer
560.31.2

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
12

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
4

Arealanvendelse

Erhvervsområde for enkeltvirksomhed


Områdets anvendelse

I området må der etableres industri-, lager-, værksteds-, håndværks- og lignende virksomheder. Der må kun etableres én virksomhed i området.

Der kan tillades opført én bolig med tilknytning til virksomheden.  


Byggeforhold

Bebyggelse må ikke opføres med større højde end 12 m over terræn, undtaget er dog nødvendige skorstene, kraner og lignende.

Byggeriet skal indpasses mest skånsomt i det eksisterende landskab.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Transport og logistikvirksomheder


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk