Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 560.21.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

560.21.1 - Kogsvej 64, Rejsby

Bestemmelser

Plannummer
560.21.1

Planens generelle anvendelseskode
Blandet bolig og erhverv

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Arealanvendelse
Område til blandet bolig og erhverv.
Miljøklasse 1-3.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 812

Særlige bestemmelser
Virksomheden skal følge grænseværdierne for støj.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde

Specifik anvendelse:Erhvervsområde


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til blandet bolig og erhverv.

Tidligere rammeområde nr.
8.L.20

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk