Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 553.81.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

553.81.1 - Kraftvarmeværk i Rejsby

Bestemmelser

Plannummer
553.81.1

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal bebyggelsesprocent
33

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til tekniske anlæg.
Kraftvarmeværk

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 808

Særlige bestemmelser
Akkumuleringstanke og skorstene kan have en bygningshøjde over de 8,5 meter. Byggeriet i området skal indpasses mest skånsomt i den eksisterende landskab.
Kraftvarmeværket skal følge grænseværdierne for støj.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Forsyningsanlæg


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til kraftvarmeværk.

Tidligere rammeområde nr.
8.L.16

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk