Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 540.71.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

540.71.1 - Vodder Skole

Bestemmelser

Plannummer
540.71.1

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: Byzone

Lokalplaner
LP 601

Særlige bestemmelser

Max bygningshøjde, idrætshallen: 12 m.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål

Specifik anvendelse:Nærrekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer skole, idrætscenter og naturlegeplads

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
6.D.2

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk