Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 540.51.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

540.51.1 - Sportsvej

Bestemmelser

Plannummer
540.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Idrætsanlæg.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser
Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Sports- og idrætsanlæg


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til idrætanlæg og kluphus.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
6.D.1

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk