520.31.1 - Erhvervsområde Brøns

Bestemmelser

Plannummer
520.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
11

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
4

Minimums udstykningsstørrelse
2000

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 1-3

Byggeforhold

50 % for den enkelte ejendom. Maks. befæst-ningsgrad inkl. bygninger: 60%


Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 501
Delvist LP 023-5.1

Særlige bestemmelser
Enkelte bygningsdele såsom skorstene eller lignende kan tillades højere end 11 m

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Industri

Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Transport og logistikvirksomheder


Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget erhvervsområde.


detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering

Min. 1 parkeringsplads pr. 50 m2 kontorareal, min. 1 parkeringsplads pr. 250 m2 produktion og lager og min. 1-plads pr. 100m2 øvrige erhverv.


Status

Vedtaget