510.71.7 - Skærbæk Distriktsskole

Bestemmelser

Plannummer
510.71.7

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal højde i meter
17

Arealanvendelse

Offentlige formål i form af skole, daginstitution o. lign. 


Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Byzone


Særlige bestemmelser

Max. bygningshøjde. 17 m, evt. udsigtstårne undtaget.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Uddannelsesinstitutioner

Specifik anvendelse:Dagsinstitutioner


Tidligere rammeområde nr.

510.11.9, 510.51.1


Anvendelse konkret
Skole

Status

Vedtaget