510.71.6 - Skærbæk Fritidscenter

Bestemmelser

Plannummer
510.71.6

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
60

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 125
Delvist BPV 17

Særlige bestemmelser

Max bygningshøjde, idrætshaller: 12 m.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål

Specifik anvendelse:Nærrekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer idræts- og kulturhus, lægehus samt børne- og skoleforvaltningen.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.D.5

Status

Vedtaget