Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 510.71.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

510.71.4 - Skærbæk Kommuneskole

Bestemmelser

Plannummer
510.71.4

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
2.5

Maksimal højde i meter
12

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt samt boilger.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
BPV 20

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde
Maksimal bebyggelsesprocent:30
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Maksimal tilladt bygningshøjde:8.5
Maximale antal etager:1.5

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer skole, børnehave, fritidsordning mv. med tilhørende udenomsanlæg samt boligformål.

Parkering
1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Tidligere rammeområde nr.
1.D.4

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk