Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 510.51.6

Menu
Kommuneplanrammer
 

510.51.6 - Motorsportsbane

Bestemmelser

Plannummer
510.51.6

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
6

Arealanvendelse

Område til offentlige og rekreative formål.


Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone


Særlige bestemmelser

Der kan opføres mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets drift og vedligeholdelse.
Miljøministeriets aktuelle grænseværdier for støj skal indarbejdes ved lokalplanlægningen.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål

Specifik anvendelse:Nærrekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til motorsportsbane.


Parkering

Parkering skal opfylde det aktuelle behov.


Tidligere rammeområde nr.

1.D.7


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk