Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 510.51.5

Menu
Kommuneplanrammer
 

510.51.5 - Plantage Ullerupvej

Bestemmelser

Plannummer
510.51.5

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Plantage.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 133

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes fra bebyggelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Beplantning


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til bynært rekreativt område.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.D.10, 1.D.13

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk