Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 510.41.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

510.41.1 - Storegade

Bestemmelser

Plannummer
510.41.1

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent
100

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2.5

Maksimal højde i meter
12

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse

Bymidte

F.eks. detailhandel, mindre værksteder, liberalt erhverv, servicevirksomheder, restauration/hotel, offentlige formål og lign. samt boliger og parkering. Miljøklasse 1-2


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Lokalplaner

Delvist LP 117
Delvist LP 118
Delvist LP 120
Delvist LP 121
Delvist LP 124
Delvist LP 139
Delvist BPV 20


Særlige bestemmelser

Enkelte bygninger i området kan tillades en højde på op til 15 m. 

I tilfælde af brand eller andre force majeure-agtige forhold, er det tilladt, at genopføre bebyggelsen med en udformning og placering som den oprindelige bebyggelse.

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m2 for dagligvare og 2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Skærbæks centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 21.400 m2 bruttoetageareal.

Bymidtens maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 1.500 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Butikker

Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Område til offentlige formål

Specifik anvendelse:Boligområde

Specifik anvendelse:Parkeringsanlæg


Områdets status pr. 01.01.2010

Centerformål.


detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.500 m2 for dagligvare og 2.000 m2 for udvalgsvare.

Området er en del af bymidten i Skærbæks centrale butiksområde. For bymidten som helhed er områdets samlede ramme til butiksformål 21.400 m2 bruttoetageareal.

Bymidtens maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 1.500 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Parkering

1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 25 m2 butik og restauration
1 p-plads pr. 50 m2 liberalt erhverv og service
1 p-plads pr. 50 m2 institution


Tidligere rammeområde nr.

1.C.1, 1.C.2, 1.C.4, 1.C.5


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk