Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 510.31.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

510.31.4 - Energivej

Bestemmelser

Plannummer
510.31.4

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
5

Maksimalt tilladte miljøklasse
6

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 5-6

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 142

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Industri

Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Transport og logistikvirksomheder


Områdets status pr. 01.01.2010
Delvist udbygget erhvervsområde.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
1.E.4, 1.E.8

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk