510.31.3 - Industrivej

Bestemmelser

Plannummer
510.31.3

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
3

Maksimalt tilladte miljøklasse
4

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 3-4

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 142

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Industri

Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Transport og logistikvirksomheder


Områdets status pr. 01.01.2010
Delvist udbygget erhvervsområde.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
1.E.3, 1.E.4, 1.E.8

Status

Vedtaget