Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 510.11.8

Menu
Kommuneplanrammer
 

510.11.8 - Ullerupvej Nord

Bestemmelser

Plannummer
510.11.8

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Minimums udstykningsstørrelse
1200

Arealanvendelse
Boligområde.
Fastlagt til skovparceller.

Opholds- og friarealer

Ved udstykning skal mindst 20 % af grundarealet anvendes til friarealer, fælles for det pågældende område.


Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde


Områdets status pr. 01.01.2010
Udlagt til boligformål. Ikke taget i anvendelse.

Grundstørrelse
Min. 1200 m2

Parkering
2 p-pladser pr. bolig

Tidligere rammeområde nr.
1.B.10

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk