Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 510.11.6

Menu
Kommuneplanrammer
 

510.11.6 - Nørrevang

Bestemmelser

Plannummer
510.11.6

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Minimums udstykningsstørrelse
700

Arealanvendelse
Boligområde
Fastlagt til åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 149
Delvist LP 016-5.5

Særlige bestemmelser
Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, må ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske efter en samlet plan og i overensstemmelse med en godkendt bebyggelsesplan.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:30
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom

Specifik anvendelse:Tæt-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:40
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom


Områdets status pr. 01.01.2010
Delvist udbygget boligområde.

Grundstørrelse
Min. 700 m2

Parkering
2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav

Tidligere rammeområde nr.
1.B.8

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk