Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 510.11.10

Menu
Kommuneplanrammer
 

510.11.10 - Vestre Allé

Bestemmelser

Plannummer
510.11.10

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse

Boligområde
Fastlagt til åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
 

 

 


Opholds- og friarealer

10 % af grundarealet ved tæt-lav bebyggelse til fælles friareal.

 


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Lokalplaner

LP 048-5.5


Særlige bestemmelser

Områder, der udlægges til tæt-lav bebyggelse, må ikke påbegyndes uden, der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videre udstykkes, skal det ske efter en godkendt bebyggelsesplan.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:30
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom
Minimum udstykningsstørrelse:700

Specifik anvendelse:Tæt-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:40
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom


Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til bolig formål


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering

2 p-plads pr. bolig, åben- lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk