Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 470.81.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

470.81.1 - Flyveplads ved Mandbjerg Nord

Bestemmelser

Plannummer
470.81.1

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Arealanvendelse
Område til teknisk anlæg
Privat flyveplads

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 21.01

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes for bebyggelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Støjende fritidsanlæg


Områdets status pr. 01.01.2010
Privat flyveplads med start- og landingsbane.

Tidligere rammeområde nr.
6.7.1

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk