470.31.4 - Erhvervsområde Allerup Nord.

Bestemmelser

Plannummer
470.31.4

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maksimal højde i meter
15

Maksimalt tilladte miljøklasse
5

Arealanvendelse

Erhvervsformål, nærmere betegnet maskinstation til landbrugserhverv med dertil relaterede aktiviteter.

Miljøklasse 5.


Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Landzone


Lokalplaner

083-470


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Erhvervsområde


Status

Vedtaget