Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 470.31.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

470.31.4 - Erhvervsområde Allerup Nord.

Bestemmelser

Plannummer
470.31.4

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maksimal højde i meter
15

Maksimalt tilladte miljøklasse
5

Arealanvendelse

Erhvervsformål, nærmere betegnet maskinstation til landbrugserhverv med dertil relaterede aktiviteter.

Miljøklasse 5.


Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Landzone


Lokalplaner

083-470


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Erhvervsområde


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk