Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 450.71.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

450.71.1 - Branderup Skole

Bestemmelser

Plannummer
450.71.1

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer skole, SFO og sportsplads.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktulle behov.

Tidligere rammeområde nr.
6.4.1

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk