450.51.1 - Branderup Aktivitetspark

Bestemmelser

Plannummer
450.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimale etageareal, der må opføres
200

Det maksimale etageareal beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
4.5

Områdets anvendelse

Rekreativt område fastlagt til aktivitetspark med mulighed for ophold samt sports- og fritidsaktiviteter


Byggeforhold

max. 200 m2 bebyggelse som er nødvendig for parkens brug


Lokalplaner

Lokalplan nr. 126-450


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Nærrekreativt område

Specifik anvendelse:Sports- og idrætsanlæg


Parkering

Parkering skal opfylde det aktuelle behov.


Status

Vedtaget