430.81.1 - Renseanlæg

Bestemmelser

Plannummer
430.81.1

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal bebyggelsesprocent
20

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til tekniske anlæg.
Renseanlæg.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser
Der må opføres det nødvendige byggeri for at et renseanlæg kan fungere, så som maskinhus, mandskabsrum med dertil hørende faciliteter.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Rensningsanlæg


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til renseanlæg.

Tidligere rammeområde nr.
5.4.3

Status

Vedtaget