430.51.1 - Vinkelvej

Bestemmelser

Plannummer
430.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreativt område.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes fra bebyggelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Nærrekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010
Bynært grønt område.

Tidligere rammeområde nr.
5.4.5

Status

Vedtaget