Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 430.21.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

430.21.1 - Slotsvej

Bestemmelser

Plannummer
430.21.1

Planens generelle anvendelseskode
Blandet bolig og erhverv

Maksimal bebyggelsesprocent
30

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Arealanvendelse
Område til blandet bolig og erhverv.
Miljøklasse 1-3

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde

Specifik anvendelse:Erhvervsområde


Områdets status pr. 01.01.2010
Delvist udbygget med bla. bolig og erhverv.

Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
5.1.1

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk