430.11.4 - Skærbækvej

Bestemmelser

Plannummer
430.11.4

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
30

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse

Boligområde
Fastlagt til åben-lav bebyggelse.


Zonestatus

Eksisterende: sommerhusområde
Fremtidig: byzone


Lokalplaner

LP 4.1-01


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Minimum udstykningsstørrelse:700


Områdets status pr. 01.01.2010

Boldbane


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering

2 p-pladser pr. bolig


Tidligere rammeområde nr.

4.1.1


Status

Vedtaget