Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 420.81.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

420.81.2 - Renseanlæg

Bestemmelser

Plannummer
420.81.2

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal bebyggelsesprocent
20

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til tekniske anlæg.
Renseanlæg, med dertil hørende bygninger og tekniske anlæg inkl. udvidelse af slamanlæg.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Særlige bestemmelser
Der må opføres det nødvendige byggeri for at et renseanlæg kan fungere, så som maskinhus, mandskabsrum med dertil hørende faciliteter m.m.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Rensningsanlæg


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til renseanæg.

Tidligere rammeområde nr.
2.4.10

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk