Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 420.71.5

Menu
Kommuneplanrammer
 

420.71.5 - Præstegårdsvej

Bestemmelser

Plannummer
420.71.5

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
30

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til præstegård med kontor og konfirmandstue.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres.

Tidligere rammeområde nr.
2.4.6

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk