Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 420.71.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

420.71.4 - Agerskov Skole

Bestemmelser

Plannummer
420.71.4

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer skole, idræthal og idrætsanlæg.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
2.4.1

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk