Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 420.71.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

420.71.2 - Agerskov Ungdomskole

Bestemmelser

Plannummer
420.71.2

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse

Område til offentlig og privat service og rekreative formål. Herunder forstås institutioner, ungdoms-/efterskole med tilhørende kontor- og servicefunktioner, indendørs- og udendørs idrætsfaciliteter, så som boldbaner, atletikbaner, mountainbikebane, skaterområder og lignende. Til understøtning af idrætsfaciliteterne kan der desuden opføres en servicebygning med særlige servicefunktioner som f.eks. omklædning, undervisning og overnatningsfaciliteter.


Lokalplaner

Delvist LP 2.4-04


Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer ungdomskole og svømmehal samt bolig til forstander.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk