420.51.2 - Engdalen

Bestemmelser

Plannummer
420.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreativt område.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes fra bebyggelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Nærrekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010
Bynær grønt område.

Tidligere rammeområde nr.
2.4.8

Status

Vedtaget