Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 420.51.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

420.51.1 - Stadion

Bestemmelser

Plannummer
420.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.

Zonestatus
Eksisterende: landzone og byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 2.4-01
Delvist LP 2.4-02

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål

Specifik anvendelse:Nærrekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til ringrider-plads, boldbane og børnehave.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
2.4.2

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk