Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 420.41.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

420.41.3 - Rangstrupvej

Bestemmelser

Plannummer
420.41.3

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Arealanvendelse

Pladskrævende varegrupper

Der kan indpasses erhverv i området.

Miljøklasse 1-3


Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Byzone


Særlige bestemmelser

Bygninger kan i særlige tilfælde tillades en højde over 8,5 m, hvor indretning og drift af den enkelte virksomhed nødvendiggør en større højde.

For pladskrævende varegrupper er der ikke fastsat maksimale butiksstørrelser.

Området er en del af det samlede arealet, som er udlagt til pladskrævende varegrupper i Agerskov. Den samlede ramme for arealet er 4.900 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til pladskrævende varegrupper er 500 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Butikker med særligt pladskrævende varegruppe


Områdets status pr. 01.01.2010

Erhvervsområde


detailhandel

For pladskrævende varegrupper er der ikke fastsat maksimale butiksstørrelser.

Området er en del af det samlede arealet, som er udlagt til pladskrævende varegrupper i Agerskov. Den samlede ramme for arealet er 4.900 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til pladskrævende varegrupper er 500 m2. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Parkering

1 p-plads pr. 50 m2 butik.

1 p-plads pr. 100 m2 erhverv.


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk