Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 420.41.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

420.41.1 - Hovedgaden

Bestemmelser

Plannummer
420.41.1

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent
60

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
3

Maksimal højde i meter
12

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse

Bymidte

Dvs. detailhandel, mindre værksteder i tilknytning til butikker, liberalt erhverv, servicevirksomheder, restauration/hotel, offentlige formål og lign. samt boliger og parkering. Miljøklasse1-2


Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Butikker

Specifik anvendelse:Parkeringsanlæg

Specifik anvendelse:Ferie- og kongrescenter


Områdets status pr. 01.01.2010

Centerområde


detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 3.000 m2 for dagligvare og 1.500 m2 for udvalgsvare.

Den samlede ramme for Agerskovs bymidte er 11.900 m2 bruttoetageareal.

Området er en del af en samlet udvidelsesramme for landsbyerne og lokalbyerne. Samlet for disse områder, er der fastsat en maksimal udvidelsesramme til butiksformål på 4.000 m2 bruttoetageareal. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk