Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 420.31.9

Menu
Kommuneplanrammer
 

420.31.9 - Erhvervsområde ved Elvej

Bestemmelser

Plannummer
420.31.9

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
60

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
15

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Områdets anvendelse

Planområdet må anvendes til erhvervsformål, herunder produktionsvirksomheder, mindre håndværks- og serviceprægede virksomheder, lager samt kontorer. Der må desuden etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til produktionslokaler samt offentlige formål.

Der må ske en gradvis omdannelse af området vest for Elvej til rekreative formål.


Byggeforhold

Max. bygningshøjde: 15 m over terræn.

Der må desuden etableres afkast og øvrige tekniske anlæg, der er nødvendige for virk-somhedens drift med en højde over 15 me-ter.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Let industri og håndværk

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Transport og logistikvirksomheder

Specifik anvendelse:Område til offentlige formål


Parkering

Det aktuelle parkeringsbehov skal tilvejebrin-ges på egen grund.


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk