Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 420.31.8

Menu
Kommuneplanrammer
 

420.31.8 - Erhvervsområde Geestruplund Vest, Agerskov

Bestemmelser

Plannummer
420.31.8

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte grund

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
20

Maksimalt tilladte miljøklasse
6

Arealanvendelse

Erhverv op til miljøklasse 6.


Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Byzone


Lokalplaner

078-420


Særlige bestemmelser

Det skal ved lokalplanlægning sikres en zone-ring i forhold til miljøklasser, så afstandskrav til naboer til enhver til kan overholdes. Der skal således ske en nedtrapning i miljøklasser fra nordvest (miljøklasse 6) mod sydøst (miljøklas-se 4).


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Erhvervsområde


Parkering

1 p-plads pr. 100 m2 erhvervsareal.


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk