420.11.8 - Skovbrynet

Bestemmelser

Plannummer
420.11.8

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
6.5

Arealanvendelse
Boligområde
Fastlagt til tæt-lav bebyggelse.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 2.2-03

Særlige bestemmelser
Vej- og stisystem skal udføres som differentieret vej- og stisystem.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Tæt-lav bebyggelse


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget boligområde.

Parkering
1,5 p-plads pr. bolig

Tidligere rammeområde nr.
2.2.8

Status

Vedtaget