420.11.12 - Boligområde Boldershøj

Bestemmelser

Plannummer
420.11.12

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
30

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse

Boligområde.

Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder.

Miljøklasse 1-2 


Zonestatus

Eksisterende: Byzone

Fremtidig: Byzone


Særlige bestemmelser

Vej- og stisystem skal udføres som differentieret vej- og stisystem. 


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Minimum udstykningsstørrelse:400

Specifik anvendelse:Fællesanlæg

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Dagsinstitutioner


Områdets status pr. 01.01.2010

Rekreativt område.


Grundstørrelse

Min. 400 m2 ved åben-lav bebyggelse.


Parkering

2 p-pladser pr. bolig, åben-lav.

1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav.

1 p-plads pr. 50 m2 erhverv.

1 p-plads pr. 50 m2 institution. 


Tidligere rammeområde nr.

420.51.1


Status

Vedtaget