Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 420.11.11

Menu
Kommuneplanrammer
 

420.11.11 - Boligområde syd for Branderupvej

Bestemmelser

Plannummer
420.11.11

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
30

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
2

Arealanvendelse

Boligområde.

Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder.

Miljøklasse 1-2 


Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Landzone


Særlige bestemmelser

Vej- og stisystem skal udføres som differentieret vej- og stisystem.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Minimum udstykningsstørrelse:700

Specifik anvendelse:Fællesanlæg

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse.


Parkering

2 p-pladser pr. bolig, åben-lav.

1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav.

1 p-plads pr. 50 m2 erhverv


Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk