410.81.6 - Toftlund Solvarmeanlæg

Bestemmelser

Plannummer
410.81.6

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal bebyggelsesprocent
20

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
2.5

Maksimal højde i meter
12

Arealanvendelse

Teknisk anlæg.

 


Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Landzone


Lokalplaner

063-410


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Tekniske anlæg


Områdets status pr. 01.01.2010

Etableret solvarmeanlæg med damvarmelager.


Status

Vedtaget