410.81.5 - Toftlund Fjernvarm

Bestemmelser

Plannummer
410.81.5

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
12

Arealanvendelse

Tekniske anlæg.

Fjernvarmeanlæg med akkumuleringstanke og øvrige tekniske anlæg i forbindelse med områdets varmedistribution.


Zonestatus

Eksisterende: Byzone

Fremtidig: Byzone


Lokalplaner

062-410


Særlige bestemmelser

Akkumuleringstanke må dog opføres med en bygningshøjde på op til 20 m.
Tekniske anlæg til områdets forsyning, f.eks. skorstene og lignende, der er nødvendiggjort af en bygnings funktion, kan dog opføres med en større højde.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Forsyningsanlæg


Status

Vedtaget