Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 410.71.9

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.71.9 - STUK

Bestemmelser

Plannummer
410.71.9

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
150

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
2.5

Maksimal højde i meter
12

Arealanvendelse
Område til offentlige formål
Der mulighed for boliger i området.

Opholds- og friarealer
Mindst 10 % af grundarealet skal anvendes til samlede friarealer, fælles for det pågældende område.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 030-4.6

Særlige bestemmelser
Facadehøjden må ikke overstige 8 meter ved skæring til tag.
Parkering til ansatte og elever skal ske på området.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde


Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer skole, kollegium, ungdomsboliger og kostskole med tilhørende boliger.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.4.25

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk