410.71.8 - Misbrugscenter Sønderjylland

Bestemmelser

Plannummer
410.71.8

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt døgninstitution.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 1.4-06

Særlige bestemmelser
Bygningen skal bestå af en administrationsdel, behandlingstilbudsdel og botilbudsdel, der skal kunne rumme 14 beboer.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver

Specifik anvendelse:Døgninstitutioner


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til misbrugscenter

Tidligere rammeområde nr.
1.4.22

Status

Vedtaget