Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 410.71.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.71.4 - Ældrecentret Toftegaarden

Bestemmelser

Plannummer
410.71.4

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
80

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boliger.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 1.2-23
Delvist LP 1.4-13

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde

Specifik anvendelse:Kontor- og serviceerhver


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til ældrecenter

Tidligere rammeområde nr.
1.4.23

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk