Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 410.71.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.71.2 - Konfirmandstue Herredstedtoft

Bestemmelser

Plannummer
410.71.2

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige formål.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 1.1-12
LP 1.3-02C

Særlige bestemmelser
Der kan evt. også ske en udvidelse af kirkegården i området.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til kontor, mødelokaler, konfirmandstue og lign. indenfor menighedsrådets gøremål.

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 1.1-12

Tidligere rammeområde nr.
1.4.19

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk