Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 410.71.10

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.71.10 - Toftlund Hallerne

Bestemmelser

Plannummer
410.71.10

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
3

Maksimal højde i meter
10

Arealanvendelse
Område til rekreative og offentlige formål.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 1.4-10

Særlige bestemmelser
Ny beplantning, bebyggelse og belægning skal ske efter en samlet plan.
Den grønne linie skal ved planlægning og anlæg føres gennem området.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Nærrekreativt område

Specifik anvendelse:Område til offentlige formål


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til sportshaller og sportsbaner.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.4.8

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk