Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 410.51.7

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.51.7 - Ejner Friis Vej

Bestemmelser

Plannummer
410.51.7

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
10

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1

Maksimal højde i meter
5

Arealanvendelse
Område til rekreative og offentlige formål.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 025-4.6

Særlige bestemmelser
Der kan opføres bygning til klubaktiviteter, derudover kan området ikke bebygges.
Ny beplantning, bebyggelse og belægning skal ske efter en samlet plan.
Miljøministeriets aktuelle grænseværdier for støj skal indarbejdes ved lokalplanlægningen.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Område til offentlige formål

Specifik anvendelse:Nærrekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til skyttehus

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.4.7

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk