410.51.6 - Golfbane

Bestemmelser

Plannummer
410.51.6

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreativt område.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
Delvist LP 1.2-25

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes for bebyggelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Nærrekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til rekreativt område med knallertbane, skovrejsningsområde, sø og lavbundsområde omkring bækken.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.4.14

Status

Vedtaget