Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 410.51.6

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.51.6 - Golfbane

Bestemmelser

Plannummer
410.51.6

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Rekreativt område.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
Delvist LP 1.2-25

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes for bebyggelse.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Nærrekreativt område


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til rekreativt område med knallertbane, skovrejsningsområde, sø og lavbundsområde omkring bækken.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.4.14

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk