Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Vedtaget / 410.51.5

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.51.5 - Golfbanen

Bestemmelser

Plannummer
410.51.5

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
20

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
2.5

Maksimal højde i meter
12

Arealanvendelse
Rekreativt område
Golfbane, golfhotel med tilhørende faciliteter, som restaurant og klubhus o.l., samt eksisterende boliger.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
Delvist LP 1.4-03C
Delvist LP 1.4-05
Delvist LP 1.4-11

Særlige bestemmelser
Ny bebyggelse, beplantning og belægning skal ske efter en samlet plan.
Den østlige del af området er dækket af støjkonsekvenszonen for Koldingvej.
Den Grønne Linies forløb skal sikres gennem område, enten ved nyanlæg, eller ved benyttelse af det eksisterende stisystem.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Golfbaneanlæg


Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til golfbane, golfhotel med tihørende faciliteter, som restaurant og klubhus samt eksisterende boliger.

detailhandel
Der kan kun etableres detailhandel i tilknytning til golfbanen.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.4.24

Status

Vedtaget

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk